Een andere hobby van mij is Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO). Buiten mijn inzet bij de Medische en EHBO Stam (Scouting) ben ik ook graag actief als hulpverlener bij diverse kleine en grote evenementen in Nederland. Op deze pagina vertel ik in het kort wat EHBO is, onderaan de pagina vindt je verschillende interessante links naar websites die met EHBO hebben te maken.

 

 

Geschiedenis

Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO cursussen. In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de "St. Johns Ambulance Association" was opgericht.

Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 "Het Oranje Kruis" opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen. De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912.

Het Oranje Kruisboekje werd de 'bijbel' in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen. Momenteel wordt er tijdens de cursus lesgegeven uit de 25e druk waarin ook de reanimatie is opgenomen. In 1951 verscheen het eenheidsdiploma EHBO. Er zijn momenteel ruim 280.000 gediplomeerden!

De EHBO’er

Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is breder dan het verlenen van hulp bij ongelukken. Mensen kunnen ook hulp nodig hebben in andere situaties, omdat ze onwel worden, een hartstilstand krijgen. Deskundige en geoefende hulpverleners zijn letterlijk van levensbelang. Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen. Ze zijn gediplomeerd. Dit kan in iedere denkbare situatie zijn, maar vooral daar waar grote groepen mensen bij elkaar komen zijn de EHBO'ers actief. Daarbij moet worden gedacht aan wedstrijden, manifestaties, feesten en evenementen.

Verrenigingen oefenen regelmatig, kennis en vaardigheid moeten onderhouden worden. Een eerste hulpverlener moet voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in de Eindtermen voor het diploma Eerste Hulp. Het diploma heeft een uiterste houdbaarheidsdatum, tot twee jaar na afgifte. Dan moet het verlengd worden, vaardigheid moet telkens opnieuw blijken.

Door het hele land worden cursussen voor het Diploma Eerste Hulp aangeboden, dus ook bij jou in de buurt. Met het diploma EHBO op zak ben je een gediplomeerde eerste hulpverlener. Dat dit een serieus vak is blijkt uit het feit dat iedere EHBO’er zijn of haar Diploma Eerste Hulp iedere twee jaar moet laten verlengen. In die periode wordt gekeken of de EHBO’er competent is.

Meer informatie vindt je op de websites van het Oranje Kruis, KNV EHBO of de Nationale Bond voor EHBO.

Landelijke organisaties

 

Koninklijke Nederlandse Vereniging
Eerste Hulp Bij Ongelukken

 

 

Nederlandse Organisatie Docenten EHBO

 

 

Het Oranje Kruis

 

Rode Kruis

 

Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening

 

 

 

Nederlandse Reanimatie Raad

Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffer

 

 

Stichting Donorvoorlichting

 

 

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nationale Bond voor EHBO

 

 

 

Nederlandse Hartstichting

 

 

 

Reddingsbrigades Nederland

 

GHOR

 

 

 

 

EHBO Nederland

 

 

EHBO Verenigingen

 

Scouting
Medische en EHBO Stam

 

EHBO Limburg

 

EHBO Noord Brabant

 

 

Ambulance

 

AmbulanceNet

 

 

 

Traumahelikopters in Nederland

 

 

Doktor/Ziekenhuis

 

DokterDokter

 

 

Digitaal Ziekenhuis Nederland

 

De Nederlandse huisartsen op het Internet

Uw huisarts online

 

 

 

De Nationale Gezondheidslijn

 

 

Overig

 

Digitale Brandweer Online

 

 

Drugsinfo

 

Officiële site van de Nederlandse politie

 

Een onderdeel van startpagina.nl

 

 

 

Gifwijzer op Internet